CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Aktuální číslo Zpravodaje ** ZÁŘÍ 2019 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

ZMĚNA VE VÝDEJI RL

Aktuální informace


28.05.2013 Bude získání rybářského lístku snazší? V poslední době byla na některých internetových serverech a v diskusích zmiňována Ministerstvem zemědělství navržená změna vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství, která se týká výrazného zjednodušení podmínek pro výdej rybářského lístku. Ne všechny informace byly přesné a mnozí novináři, diskutující i funkcionáři místních organizací vycházeli z neúplných informací či nepochopení podstaty změny.

Předně je třeba říci, že iniciátorem změny uvedené vyhlášky, konkrétně jejího § 10, který stanoví podmínky pro vydání prvního rybářského lístku, byl Český rybářský svaz. Ten pro to našel plné pochopení u vedoucích představitelů Ministerstva zemědělství, kteří shledali podnět ČRS jako opodstatněný a v krátké době se zasadili o přípravu konkrétního návrhu na příslušnou legislativní změnu (momentálně prochází schvalovacím procesem).

Za vysvětlení stojí samotný důvod úpravy – pomineme-li fakt, že v mnoha zemích představuje rybářský lístek poplatek, který si zaplatí kdokoliv (a téměř kdekoliv) a někde vůbec tento doklad neexistuje, byla hlavním důvodem změny snaha o odstranění neúměrné byrokracie spojené s prokazováním odborné kvalifikace zájemců o první rybářský lístek. Například jen nahlásit 10 dnů předem termín zkoušek duplicitně na krajský úřad a Ministerstvo zemědělství prakticky znamenalo, že než se přezkoušení mohlo uskutečnit, měl zahraniční rybář po dovolené a byl zpátky ve své vlasti. Samozřejmě aniž si u nás mohl zachytat ryby. Nejde jen o „ušlý zisk“ za rybářský lístek a povolenku, ale i o zbytečně zkažené renomé a ztrátu turistické atraktivity naší republiky. Těžko lze očekávat, že se k nám vypraví i v příštím roce na dovolenou turista – rybář, který neměl šanci si v reálném čase pořídit rybářský lístek a z toho důvodu následně ani povolenku k rybolovu. Bylo by ale velmi zjednodušující zúžit problém pouze na cizince – stejně tak se jedná o zpřístupnění rybářského lístku a zkrácení procesu jeho získání i pro tuzemské zájemce o rybolov.

Český rybářský svaz rozhodně nesledoval podnětem na změnu vyhlášky docílení situace, kdy budou ryby lovit nepoučení lidé, kteří (podle některých názorů) vody vydrancují. Smyslem změny je pouze přenést posouzení, zda má rybář dostatečné znalosti základních pravidel rybolovu z úřadu vydávajícího první rybářský lístek na uživatele rybářského revíru při výdeji povolenky. Budoucí rybář si tak bez problémů a rychle pořídí za příslušný poplatek na úřadu rybářský lístek a potom se může rozhodnout, zda a kde si koupí povolenku k rybolovu. A protože na povolenku není právní nárok, je její prodej pouze na rozhodnutí uživatele revíru. Ten má právo posoudit a ověřit, zda má zájemce o povolenku znalosti potřebné k lovu ryb, případně zda neměl v minulosti problémy s dodržováním rybářského řádu. Poté se rozhodne, jestli povolenku vydá či vydání odmítne. Zákon o rybářství činí odpovědným za řádné hospodaření na revíru jeho uživatele a součástí takového hospodaření je samozřejmě i řádný výkon rybářského práva. Z toho pramení přímo povinnost uživatele revíru se postarat o to, aby na revíru vykonávali toto právo jen rybáři znalí a poučení.

A pokud by přece jen někdo pochyboval, zda je tento postup životaschopný a nepřinese devastaci rybářských revírů, stačí pohled do minulosti. Do roku 2004, tedy do nabytí účinnosti stávajícího zákona o rybářství, stačilo přijít na kterýkoliv obecní či městský úřad, vyplnit jednoduchou žádost a během chvilky odejít s rybářským lístek. Tato několik desítek let dlouhá zkušenost je snad nejlepším důkazem, že navrhované změna vyhlášky nebude mít negativní dopad na odborné znalosti rybářů, ale přinese výrazné zjednodušení administrativy spojené se získáním rybářského lístku. Praxe si nevyžadovala stanovení omezujících podmínek pro výdej RL, a co víc, praxe po zavedení těchto podmínek od roku 2004 rovněž nezaznamenala nějaký pozitivní přínos ve smyslu zlepšení úrovně znalostí a dovedností rybářů. Je také potřeba vnímat, že vlastnictví samotného rybářského lístku není oprávnění k lovu ryb – jde jen o jakousi podmínku pro zakoupení povolenky.
 

© 2009–2019 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.22